REGULAMIN
BILETU WSPÓLNEGO


 
Instytucja prowadząca serwis sklep.parkslaski.pl

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
Aleja Różana 2
41 – 501 Chorzów
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169777.
NIP: 627-001-21-63, REGON: 000150194.
Kapitał zakładowy w wysokości: 75.846.260,00 zł.