Bilet rodzinny do Parku Śląskiego

320,00  z VAT

Kategoria: Tag:

Bilet rodzinny do Parku Śląskiego. 

Bilet Rodzinny uprawniający do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów określonych dla czterech osób (dwie osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie)

Bilet Rodzinny upoważnia 4 osoby do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów,  przy czym uprawnienie to przysługuje osobom w ramach jednej rodziny w ilości 2 osoby dorosłe oraz 2 dzieci przy jednorazowym i łącznym wejściu przez te osoby na dany obiekt. Na potrzeby Regulaminu przez dziecko należy rozumieć osobę̨ , w przedziale wiekowym do lat 16 w chwili korzystania z Biletu Rodzinnego. Wiek dziecka zostaje zweryfikowany na podstawie legitymacji uczniowskiej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem

Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów:

  • Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka – wejście zgodnie z regulaminem obiektu (wyłączeniu podlegają wejścia na wydarzenia specjalne/okazjonalne organizowane na obiekcie);
  • Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – zwiedzanie obiektu zgodnie z jego regulaminem;
  • Stadionu Śląskiego – zwiedzanie obiektu na trasie długiej zgodnie z jego regulaminem; po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
  • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – zwiedzanie obiektu zgodnie z jego regulaminem;
  • Kolei Linowej Elka – przejazd w jedną stronę (wyłączeniu podlegają przejazdy okazjonalne np. przejazdy nocne, Noc Świętojańska)

Regulamin Biletu do Parku – sezon 2021 (2)